Toog

Toog en Kleedkamer shiften op zaterdag

Toog

  • Toogploeg is er vanaf 12 u en maakt kantine coronaproof;
  • De exploitatie volgt in functie van spelen of niet spelen maar altijd is er iemand van maand in de toog. Geen derden noch anderen in de toog tijdens jouw maand;
  • Tussen de matchen door met mondmasker de toog doen, bedienen aan tafels, na elk gebruik ontsmetten. Goed afspreken en roteren. Flessen water voor rust buiten aan terras zetten (zodat niemand binnen moet komen). Afwassen kan met de machine;
  • Na elke exploitatie wordt er samen gekuist graag zaterdag en met de nodige inzet zodat alle beestjes dood zijn…

 • Kuisen is ..ook al bakken uit toog nemen en grond kuisen. Frigo’s vullen en uitkuisen en alle afwas (ook in keuken);
 • Opgelet : vuilniszakken al dinsdag voor 08:00 u aan straat.

Kleedkamer

 • Zorgen dat de corona- instructies worden nageleefd : max 5 per kleedkamer, snel roteren, ontsmetten;
 • Hoekschop vlaggen zetten, verbandkist en emmer water naast terrein;
 • Indien geen coach aanwezig….witte armband dragen als terrein verantwoordelijke;
 • In overleg met coach de tegenstrever sleutels van opberghokken bezorgen en recupereren;
 • Water bezorgen aan vriend en tegenstrever;
 • Tussen matchen door, zeker in winter, even kleedkamers ontsmetten
 • Na matchen alles binnen zetten (zie punt 1)
 • Kleedkamers kuisen, ook kuip van de referee, pad voor de kleedkamers vrij maken
 • Alles afsluiten (dubbel check) : opberghokken, rommelkot, kleedkamers