Elftallen

VOK bestaat uit 4 elftallen.
A, B en C spelen elke zaterdag in de KAVVV comptetitie.
De Veteranen spelen vriendenmatchen op vrijdagavond ongeveer 1 keer om de 2 weken