Verzekering

Instructies bij de ongevallen verzekering

Tijdens de training of wedstrijd een blessure opgelopen of een ongeval gehad?

Ambulance 112
Huisartsen wachtpost druivenstreek 1733 of 02 687 26 00

VOK is verzekerd via de KAVVV bij Ethias.
Binnen 5 dagen na het ongeval moet je een aangifteformulier invullen en zelf opsturen naar het KAVVV:
Algemeen KAVVV secretariaat,
t.a.v. Davy Van Bogaert,
Statiestraat 8
2070 Zwijndrecht 
Tel.03/239.99.05 – GSM: 0476/676.385
E-mail: secretariaatkavvv@skynet.be

Deze aangifte moet volledig ingevuld worden of vergezeld zijn van een doktersattest.

Elk bestuurslid heeft dat aangifteformulier bij zich. Of download het hier.

Van zodra ETHIAS jouw ongevalaangifte van het KAVVV ontvangen heeft, zal je een speciaal formulier ontvangen (kan 4-6 weken duren).

Na het betalen van de medische, farmaceutische en eventuele andere kosten, moet je dit speciaal ETHIAS-formulier tesamen met de documenten ivm betaalde medische/farmaceutische/andere kosten aan jouw ziekenfonds voorleggen.

Het speciaal ETHIAS-formulier laat je vervolgens door het ziekenfonds invullen.

Je moet dit speciaal formulier dan naar ETHIAS terugzenden vergezeld van één van de volgende documenten:
a. een genezingsattest, of
b. een verlengingsattest

Niet vergeten de gewenste betalingswijze te vermelden!

ETHIAS doet dan het nodige om de vergoeding te betalen.