Verzekering

Instructies bij de ongevallen verzekering

Tijdens de training of wedstrijd een blessure opgelopen of een ongeval gehad?

Amublance 112
Huisartsen wachtdienst 02 687 26 00

VOK is verzekerd via de KAVVV bij Ethias.
Binnen 5 dagen na het ongeval moet je een aangifteformulier invullen en zelf opsturen naar het KAVVV.
Algemeen KAVVV secretariaat,
t.a.v. Davy Van Bogaert,
Boomgaardstraat 22 bus 16,
2600 Berchem.
Tel.03/239.99.05 – GSM: 0476/676.385
E-mail: secretariaatkavvv@skynet.be
Deze aangifte moet volledig ingevuld worden of vergezeld zijn van een doktersattest.

Elk bestuurslid heeft dat aangifteformulier bij zich. Of download het hier.

Van zodra ETHIAS jouw ongevalaangifte van het KAVVV ontvangen heeft, zal je een speciaal formulier ontvangen (kan 4-6 weken duren).

Na het betalen van de medische, farmaceutische en eventuele andere kosten, moet je dit speciaal ETHIAS-formulier tesamen met de documenten ivm betaalde medische/farmaceutische/andere kosten aan jouw ziekenfonds voorleggen.

Het speciaal ETHIAS-formulier laat je vervolgens door het ziekenfonds invullen.

Je moet dit speciaal formulier dan naar ETHIAS terugzenden vergezeld van één van de volgende documenten:
a. een genezingsattest, of
b. een verlengingsattest

Niet vergeten de gewenste betalingswijze te vermelden!

ETHIAS doet dan het nodige om de vergoeding te betalen.

Tegemoetkoming van je lidgeld door je mutualiteit
Hieronder kan je de formulieren downloaden om een tegemoetkoming te verkrijgen van je lidgeld door je mutualiteit. Gelieve dit formulier zelf zo volledig mogelijk in te vullen zo dat dit door het bestuur enkel nog dient ondertekend te worden. Nadien steekt u dit formulier in de bus bij uw mutualiteit.

Christelijke mutualiteit

Socialistische mutualiteit 

Liberale mutualiteit

Partena

Vlaams Neutraal

Reacties zijn gesloten.